1616519797_mp_edited.jpg
1616519797_mp_edited.jpg
1616519797_mp.png
1616519797_mp_edited_edited.jpg
1616519797_mp_edited.jpg
1616519797_mp.png

Equipaments participants del projecte

 • Centre Cívic Matas i Ramis

 • Centre Cívic Guinardó

 • Espai Jove Boca Nord

 • Centre Cívic Sant Andreu

Introducció i objectius

La convocatòria oberta a projectes de comissariat emergent de la xarxa que conforma Mirada Pilot actua com a plataforma de suport a comissaris/es joves per iniciar-se en el seu camí artístic.

L’objectiu d’aquesta convocatòria 2021 és: Realitzar una proposta curatorial expositiva emergent, composada per 3 itineràncies i 3 activitats paral·leles, amb el suport d’una dotació pressupostària.

A qui s’adreça?

Podran participar en aquesta convocatòria de manera individual o col·lectiva joves comissaris/es i gestors/es culturals que compleixin, com a màxim, 35 anys durant l’any 2021.

Funcionament

El projecte seleccionat haurà de generar un discurs curatorial seleccionant exclusivament 4 artistes participants a l’edició del Festival Stripart 2021.

Realitzarà una exposició amb 3 itineràncies en centres  de la xarxa (Centre Cívic Matas i Ramis, Espai Jove Boca Nord i Centre Cívic Sant Andreu), així com 3 activitats complementàries que tindran lloc al Centre Cívic Guinardó.

El projecte seleccionat comptarà amb l’acompanyament de l’equip tècnic de la xarxa.

El suport econòmic a la producció i honoraris seran de 950€, (base imposable) distribuïts de la següent manera:

 • 400€ honoraris a comissari/a o col·lectiu seleccionat.

 • 400€ honoraris dels artistes (100 per cada participant)

 • 150€ suport a la producció d’activitats.

Mirada Pilot no es farà càrrec de les despeses derivades de les dietes o desplaçaments necessaris per a la realització de les activitats, del muntatge i disseny de les exposicions que es realitzaran a la ciutat de Barcelona.

Criteris de selecció

La persona o col·lectiu interessada ha de presentar un preprojecte basat en les propostes del stripart 2019 on es valoraran positivament les habilitats en generar un discurs de forma creativa i coherent.

Es tindrà en compte un únic projecte per comissari/a.

Sol·licitud

El preprojecte s’ha de presentar mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3MB) a l’adreça de correu electrònic miradapilot@gmail.com, amb el codi MIRPIL com a tema del missatge, aportant el material següent:

 • Currículum professional i statement

 • Proposta educativa i d’activitats complementàries en el cas de tenir-ne

 • Si es considera necessària més informació s’afegirà en un apartat d’Annexes al final del dossier.

** En cas de dubte us podeu adreçar a miradapilot@gmail.com utilitzant el codi PRG i adjuntant les dades de contacte (nom, telèfon i correu electrònic).

Comitè de selecció

La selecció del projecte es farà mitjançant un comitè format per:

 • Ana Manaia, B-Murals.

 • Sergi Botella, Hangar.

 • Pablo G. Polite, Sant Andreu Contemporani.

 • Equip tècnic de Mirada Pilot

El jurat seleccionarà tres projectes finalistes, i el projecte guanyador serà triat després d’una entrevista personal amb l’equip de Mirada Pilot.

Dates rellevants de la convocatòria

Oberta del 5 d’abril al 2 de maig de 2021. El resultat es donarà a conèixer a partir del 7 de juny del 2021, mitjançant la web: https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/convocatories

El projecte seleccionat serà exposat durant el mes de gener al Centre Cívic Matas i Ramis, el mes de febrer a l’Espai Jove Boca Nord i el mes de març al Centre Cívic Sant Andreu. Les activitats complementàries a cada itinerància es faran al Centre Cívic Guinardó durant el mes corresponent.

Premi Residència al Centre de Producció i Recerca Artística Hangar

Com a incentiu addicional per a la comissària o comissari seleccionat/da, el Centre de Producció i Recerca Artística Hangar otorgarà una tutoria a nivel administratiu i si escau, un lloc puntual per assajar.