Convocatòria Projecte Pankhurst

De l'1 d'octubre al 15 de novembre de 2021

Què és?
És una convocatòria curatorial per a realitzar una exposició d’art emergent de temàtica
feminista al CC Matas i Ramis.


A qui va dirigida?
A comissàries i comissaris, amb o sense experiència prèvia. Poden participar col·lectius.


Calendari
Presentació de propostes: de l’1 d’octubre al 15 de novembre de 2021
Exposició: del 17 de febrer al 6 d’abril de 2022


Condicions de la convocatòria
Per participar cal enviar un dossier en un únic PDF a l’adreça de correu
ccmatasiramis@bcn.cat amb la següent informació: - Títol de l’exposició - Text curatorial -
Proposta artística - Requeriments tècnics - Presentació i/o C.V. comisàries/is - Proposta
d’activitat de mediació (opcional)


S’entendrà que la proposta presentada és provisional i està subjecta a l’adaptació final a
l’espai, pel que les comissàries/is podran fer modificacions sobre la proposta artística i tècnica.
El 17 de gener s’haurà de tenir el pla de muntatge definitiu.


Hi ha una dotació econòmica de 250 euros de base imposable en concepte d’honoraris i
gastos de producció de l’exposició.


La participació a la convocatòria implica l’acceptació de les bases.


Resolució de causes imprevistes
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol situació no prevista i/o especificada en
aquestes bases de la forma que consideri més adient.


Contacte
Per a dubtes i consultes podeu enviar un correu electrònic a ccmatasiramis@bcn.cat .